Iturriak

Hirian kendu diren 13 iturriren instalazioa. Multzokatze eta katalogazio hori oroitzapenari lotzen zaio eta plaza Plaza bihurtzea du helburu. Horretarako hiru osagai daude: historia, memoria, eta jadanik erabiltzen ez diren hiri altzarien berrerabilpena.

Donostia / San Sebastián 2016 Europako Kultur Hiriburua

Scroll up
Skip to content